Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

Vyresnio amžiaus žmonėms, dėl įvairių priežasčių praradusiems darbą, grįžti į darbo rinką ir joje įsitvirtinti be darbo biržos teikiamos paramos būtų gerokai sunkiau. Lietuvos darbo birža nuo šių metų sausio 1 d. įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“, kuris suteikia galimybes vyresniems nei 54 metų bedarbiams dalyvauti profesinio mokymo, įdarbinimo subsidijuojant ir teritorinio judumo rėmimo veiklose. Daugiau nei 1,1 tūkst. bedarbių jau pasinaudojo šiomis priemonėmis. Projekto tikslas – padėti 14 tūkst. vyresnių bedarbių integruotis į darbo rinką.
Kartais ilgokai tenka ieškoti savojo pašaukimo, kad atrastum pilnatvę darbinėje veikloje. Ir nesvarbu, kad praeityje liko intensyvi finansininkės veikla ir didelis darbo stažas. Taip nutiko širvintiškei Aldonai Marcinkevičienei, du dešimtmečius dirbusiai finansų ir apskaitos srityje, ir darbo netekusiai per ekonominį sunkmetį šalyje. Net šešerius metus darbo paieškos buvo bevaisės, kol nepasikentusi praėjusių metų rudenį paprašė Vilniaus teritorinės darbo biržos Širvintų skyriaus darbuotojų jai siūlyti ir nekvalifikuotus darbus.
Lietuvos darbo birža kasmet nuo 2001 metų įgyvendina vietinių užimtumo iniciatyvų projektus teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje. Jau patvirtinti 2015 metų vietinių užimtumo iniciatyvų projektai.
Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos posėdyje gegužės 19 d. darbdavių, profesinių sąjungų ir valstybės institucijų deleguoti atstovai buvo supažindinti su darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimu Lietuvoje ir apsvarstytos siūlomų 2015 m. finansuoti Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškos.
Gegužės 18 d. Lietuvos darbo biržoje įvyko Jaunimo metodinės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo jaunimo nevyriausybinių organizacijų, valstybės įstaigų, dirbančių su jaunimu, deleguoti atstovai. Posėdyje buvo pristatytos rengiamo Lietuvos darbo biržos ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bendro Pirminės intervencijos projekto veiklos, kurios skirtos nedirbančio, nesimokančio ir aktyvioje veikloje nedalyvaujančio jaunimo užimtumui skatinti.
Darbo rinka pasipildė vairuotojais, virėjais, suvirintojais, statybininkais, pjaustytojais elektra ir dujomis, kirpėjais, medkirčiais, siuvėjais, metalų suvirintojais ir kitais kvalifikuotais specialistais. Daugiau nei 1600 bedarbių įgyti profesiją padėjo Lietuvos darbo biržos įgyvendinamas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“.
Nors nuo 2011 m. Lietuvoje atkurtas tvirtas ekonomikos augimas ir žymiai sumažėjo nedarbas, tačiau šalis susiduria su iššūkiais, kurie galėtų neigiamai paveikti Lietuvos ekonomiką ateityje. Todėl Europos Komisija, remdamasi išsamia šalies ūkio analize, o taip pat įvertinusi Lietuvos nacionalinę reformų bei stabilumo programas, pateikė rekomendacijas Lietuvai.

 Darbo rinka

Situacija darbo rinkoje toliau gerėja.

Balandžio mėnesį toliau augo darbo jėgos paklausa: darbdaviai registravo laisvų darbo vietų 10 proc. daugiau negu kovą - 32,2 tūkst. Darbo pasiūlymų balandį įregistruota per 60 proc. daugiau negu kreipėsi bedarbių - per mėnesį bedarbio statusas suteiktas 19,7 tūkst. asmenų. Labiausiai darbo jėgos poreikis augo paslaugų sektoriuose: meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo, administracinės bei aptarnavimo veiklos bei apgyvendinimo ir maitinimo.

Toliau mažėja registruotas nedarbas. Šių metų gegužės 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruota 155,6 tūkst. bedarbių ir jie sudarė 8,5 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų, tai yra  0,6 proc. punkto mažiau negu prieš mėnesį.


Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 

 Renginiai