Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

2014-08-22 | Nauji teisės aktai
Papildytas profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams pagal formaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės susitikime su teritorinių darbo biržų vadovais pastarieji informavo, kad kol kas yra pastebimas kiekvienai vasarai būdingas darbo rinkos sezoniškumas, tačiau, pagal pirmines apklausas, apie didelius grupinius atleidimus iš ūkio sektorių, kurie galimai nukentėtų nuo Rusijos embargo, pranešimų negauta. Ministrė Algimanta Pabedinskienė pavedė teritorinių darbo biržų ir Lietuvos darbo biržos vadovams kasdien sekti vykstančius darbo rinkos pokyčius savo regione ir reaguoti į juos turimomis priemonėmis bei pasirengti prevencinių veiksmų planus.
Lietuvos darbo birža parengė Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašą, kurį taikant praktikoje siekiama pagerinti darbo ieškančių asmenų ir darbdavių, įgyvendinančių aktyvios darbo rinkos politikos priemones, atranką. Pagal naująją tvarką, jie į priemones bus siunčiami taikant formalius, neformalius ir specialiuosius kriterijus. Teritorinės darbo biržos pagerins individualios užimtumo veiklos planavimą darbo ieškantiems asmenims, jų karjeros planavimą ir integraciją į darbo rinką. Tokio pobūdžio aprašas parengtas pirmą kartą per darbo biržos veiklos laikotarpį.
Lietuvos darbo birža, reaguodama į įtemptą situaciją maisto pramonėje dėl tam tikrų produktų importo uždraudimo į Rusijos Federaciją, stiprina stebėseną teritorijose, kuriose veikia maisto pramonės bendrovės ir padidėjusi rizika dėl grupės darbuotojų atleidimų. Teritorinės darbo biržos įpareigotos nuolat teikti informaciją apie susiklosčiusią situaciją vietos darbo rinkoje, taip pat numatyti priemones, jei būtų atleidžiami maisto ir žemės ūkio sektoriuose dirbantys darbuotojai. Lietuvos darbo birža kas savaitę vertins situaciją darbo rinkoje ir apie tai informuos Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. (Papildyta informacija)
Jau tarpukario Lietuvoje suprato, kad viešieji darbai geriau nei nedarbas. Tam 1933-iaisiais buvo priimtas Viešųjų darbų fondo įstatymas. Tuometinės Darbo biržos registruotus bedarbius, kurių nepavyko įdarbinti, siuntė dirbti viešuosius darbus – tiesti kelius, tvarkyti gatves, drenuoti laukus ir pan. Dešimtmečiams praėjus, ši laikino užimtumo priemonė vertinama įvairiai – gerai įsitvirtinusiems darbo rinkoje ir karjerą tikslingai darantiems tai atrodo menkaverčiai darbai, kurių gali ir nebūti, atokiose gyvenvietėse ir miesteliuose gyvenantiems šie darbai yra išganymas užsidirbti šiek tiek pajamų ir socializuotis, abejingieji net nesvarsto jų naudingumo. O jie vyksta – ir šiemet 14,2 tūkst. bedarbių nudirbo nemažai naudingų darbų vietos bendruomenėms. Tarp jų buvo 567 besimokantys bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ar aukštosiose mokyklose.
Šiandien Palanga kupina jaunatviškos energijos – didžiausiame šalies kurorte bus kūrybingai minima Tarptautinė jaunimo diena. Renginiuose laukiami ne tik palangiškiai, bet ir jaunuoliai iš kitų šalies miestų. Nuotaikingi renginiai, skirti Tarptautinei jaunimo dienai paminėti, vyks kultūrinėje erdvėje „I love Palanga“. Palangos Jaunimo darbo centras kviečia Tarptautinę jaunimo dieną praleisti turiningai – rugpjūčio 12 dieną 13.30 val. Palangos JDC prasideda seminaras „Internetinis verslas – teorija ir praktika“.
Darbo jėgos mobilumas pastaraisiais metais jau kitoks nei prieš dešimtmetį: žmonės drąsiau darbo ieško ir šalies viduje, keisdami gyvenamąją vietą, o nepasiteisinus lūkesčiams, laimės važiuoja svetur. Neretai per skubotus sprendimus darbo paieškoje nukenčia tie, kurie vyksta neišsiaiškinę visų darbo ir gyvenimo sąlygų svečioje šalyje aplinkybių. Lietuvos darbo biržos EURES tarnybos 10 EURES biurų teritorinėse darbo biržose nuolat teikia individualias konsultacijas gyventojams, norintiems įsidarbinti arba vykti į ES ir EEE šalis ieškotis darbo. Šių metų pirmąjį pusmetį konsultantai visoje šalyje informavo ir individuliai konsultavo 10,8 tūkst. gyventojų, organizavo 81 informacinį susitikimą gyventojams ir rengė Europos darbo dienas besidomintiems laisvu asmenų judėjimu Europoje.
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija vykdo projektus „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų ir fizinių asmenų informavimas ir konsultavimas franšizavimo srityje“, Jaunimo verslumo skatinimo asociacijos projektą „Septynių jūrų kapitonai II“ „Smulkių ir vidutinių įmonių užsienio plėtros skatinimas“. Įvairiose šalies savivaldybėse organizuojami nemokami renginiai, kurių tikslas – skatinti gyventojų verslumą. Renginiuose kviečiami dalyvauti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai bei fiziniai asmenys, besidomintys verslo kūrimu arba ketinantys pradėti verslą.
Dauguma Palangoje esančio jaunimo laiką leidžia paplūdimyje ar klubuose, tačiau jaunuoliai atranda ir kitas veiklas – susidomėjimas auga ir Jaunimo darbo centru (JDC), kuris pačiame kurorto centre įsikūręs, jaunuolius vilioja savo patogia ir atvira erdve, kur galima ieškoti darbo arba domėtis darbo rinkos aktualijomis. Čia veikia 4G internetas, patogiuose sėdmaišiuose galima skaityti arba tiesiog kalbėtis su specialistu. Palangos JDC šiais metais suteikė informavimo ir konsultavimo paslaugų daugiau nei 1,5 tūkst. jaunuolių iki 29 metų, vyko apie pusšimtį renginių ir užsiėmimų įvairiais darbo biržos paslaugų, verslumo, savanoriškos veiklos klausimais.
Darbo jėgos paklausa ir vidurvasarį buvo auganti – liepą darbdaviai pateikė 25,8 tūkst. darbo pasiūlymų, kurių 500 daugiau nei birželį paskelbta darbo biržos portale. Per 85 proc. laisvų darbo vietų skirtos neterminuotam darbui. Daugiausia – 20,7 proc. visų laisvų darbo vietų registravo pramonės sektoriaus darbdaviai, kurie ieškojo siuvėjų, kailininkų ir kepurininkų, suvirintojų, kepėjų ir konditerių, metalo apdirbimo staklių derintojų ir operatorių, dailidžių ir stalių, baldžių, mėsininkų ir žuvų darinėtojų.

 Darbo rinka

Išaugo kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla

Per liepos mėnesį bedarbio statusas suteiktas 26 tūkst. asmenų, iš jų 5,1 tūkst. aukštųjų bei profesinių mokyklų absolventai.

Darbdaviai liepos mėnesį užregistravo 25,8 tūkst. laisvų darbo vietų, per 85 proc. jų neterminuotam įdarbinimui.

Šių metų rugpjūčio 1 d. šalyje buvo registruota 159,4 tūkst. bedarbių ir jie sudarė 8,8 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų.

Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 Renginiai

Renginių nėra.