Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės siūlomos registruotiems teritorinėse darbo biržose darbo ieškantiems žmonėms, turintiems bedarbio statusą. Šiais metais per vienuolika mėnesių jose dalyvavo 61,5 tūkst. bedarbių. Veiksmingiausios – profesinis mokymas, darbo įgūdžių įgijimas, įdarbinimas subsidijuojant, darbo rotacija ir parama darbo vietoms steigti.
Gruodžio 15 d. Moldovos centrinės užimtumo tarnybos delegacija lankėsi Lietuvos darbo biržoje pagal Švedijos tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (SIDA) įgyvendinamą projektą ,,Migracijos valdymo gebėjimų stiprinimas Moldovoje“. Susitikime su Lietuvos darbo biržos specialistais buvo aptarti valdymo pagal rezultatus ir informacinių technologijų panaudojimo valdymo bei kiti aktualūs darbo rinkos klausimai.
Šiandien, gruodžio 12 d., Lietuvos darbo biržoje įvyko susitikimas su Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovais. Aptarta aktuali tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojų situacija darbo rinkoje ir trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo klausimai.
Keičiamos valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo nuostatos, susijusios su euro įvedimu. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
„Įgyk paklausią profesiją“ – startuojantis nuo gruodžio projektas, skirtas teritorinėse darbo biržose registruotiems bedarbiams. 3 tūkst. darbingo amžiaus nedirbančių gyventojų turi galimybę įgyti naują kvalifikaciją arba patobulinti turimą, dalyvaudami profesinio mokymo priemonėje. Šį projektą įgyvendina Lietuvos darbo birža Europos socialinio fondo lėšomis.
Nuosekliai visus metus mažėjęs registruotas nedarbas, rudeniui baigiantis, šiek tiek paaugo, bet palyginti su praėjusiais metais, bedarbių registruota 33,1 tūkst. mažiau. Lietuvos darbo biržos duomenų registre gruodžio 1 d. iš viso buvo 159,8 tūkst. bedarbių – 8,8 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų.
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, atsižvelgus į sezoninius svyravimus, visoje ES nedarbo lygis išliko stabilus – spalį sudarė 10 proc. ir buvo mažesnis, palyginti su 2013 m. spaliu, kai siekė 10,7 proc.
Teritorinėse darbo biržose registruoti Evelina, Vaidotas ir Daiva turi skirtingas patirtis darbo rinkoje, tačiau juos suvienijo Lietuvos darbo biržos įgyvendinamas Europos socialinio fondo projektas „Išlik darbo rinkoje“. Šis projektas per dešimt mėnesių daugiau kaip 15 tūkst. darbo ieškančių žmonių sudarė galimybes juos įdarbinti subsidijuojant, įgyti darbo įgūdžių arba darbo rotacijoje laikinai pakeisti nuolatinius darbuotojus jų atostogų metu.
Vaizdas
Šį rudenį vyko įdomių tarptautinių renginių, kuriuose dalyvavo ir pranešimus skaitė Lietuvos darbo biržos atstovai. Pagrindinės tarptautinių diskusijų kryptys – darbo rinkos prognozavimo ir įsidarbinimo galimybių barometrų rengimo naujovės, pagal individualius poreikius pritaikytų paslaugų teikimas, elektroninių paslaugų plėtra, užimtumo tarnybų valdymo sistemos, inovacijų vadyba ir kt.
Lapkričio 28 d. Vilniuje, „Litexpo“, vyks nemokamas verslumo skatinimo renginių ciklas „Verslas veža“ jauniems, ambicingiems ir apie savo ateitį galvojantiems jaunuoliams. „Verslas veža“ – tai galimybė savo kelio ieškančiajam sužinoti, nuo ko ir kaip pradėti savo verslą, padėti jam suvokti, kad už savo ir savo šalies ateitį ir gerovę yra atsakingas kiekvienas iš mūsų.

 Darbo rinka

Nuosekliai visus metus mažėjęs registruotas nedarbas, rudeniui baigiantis, šiek tiek paaugo, bet palyginti su praėjusiais metais, bedarbių registruota 33,1 tūkst. mažiau. Lietuvos darbo biržos duomenų registre gruodžio 1 d. iš viso buvo 159,8 tūkst. bedarbių – 8,8 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų.

Paskutinį rudens mėnesį  darbo biržos specialistai darbo ieškantiems žmonėms galėjo pasiūlyti 23,3 tūkst. laisvų darbo vietų – 9,5 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Palyginti su spaliu, darbo jėgos poreikis sumažėjo penktadaliu, ryškiausiai - statybų ir transporto sektoriuose.


Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 Renginiai