Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

Teisės aktų registre paskelbti nauji profesinio mokymo teikėjai, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas.
Dažnas tautietis, anksčiau ar vėliau, pasvajoja apie nuosavą verslą, nebūtinai didelį, bet suteikiantį lėšų pragyventi. Deja, ne kiekvienas ryžtasi įgyvendinti savo idėjas. Tik susiklosčius palankioms aplinkybėms arba atvirkščiai – netekus darbo – imamasi savarankiškos veiklos. Beveik kiekvienas svarsto, ar verta mėginti, ar nebus per sunku. Neretai verslo idėjas ir sumanymus sunku paversti realybe, nes trūksta pasirengimo, žinių ir patirties, bet dažniausiai tai slopina ir riboja finansinės galimybės. Verslo liudijimas bedarbiui ar darbo ieškančiam žmogui yra pati paprasčiausia smulkaus verslo forma, kuri gali padėti pradedant naują savo darbo veiklos etapą. Jau penktus metus Darbo birža, skatindama bedarbių savarankišką užimtumą ir verslumą, iš dalies kompensuoja verslo liudijimo įsigijimo išlaidas.
Vasario 5-7 dienomis Lietuvos darbo biržos mobilus Jaunimo darbo centras pirmą kartą veiks Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyksiančioje 13-oje tarptautinėje mokymosi, studijų ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2015“. Darbo biržos stende darbuotojai teiks informaciją ir konsultacijas jaunimui, organizuos interaktyvius užsiėmimus – testus ir profesijų labirintus. Čia bus pristatytos savanorystės idėjos ir supažindinta su EURES - informacija apie darbo ir mokymosi galimybes Europoje. Taip pat kartu su Darbo biržos specialistais jaunimą su situacija darbo rinkoje padės supažindinti Lietuvos darbo biržos socialiniai partneriai – darbdaviai. Darbo birža sieks kuo daugiau atsakyti į klausimus jaunimui.
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, atsižvelgus į sezoninius svyravimus, visoje ES nedarbo lygis išliko stabilus – 2014 m. lapkritį sudarė 10,0 proc. ir buvo mažesnis, palyginti su 2013 m. lapkričiu, kai siekė 10,7 proc. Nedarbo lygis Lietuvoje, atsižvelgus į sezoninius svyravimus, nuo 9,9 proc. 2014 m. spalį sumažėjo iki 9,4 proc. lapkritį.
Praėjusių metų darbo rinkai būdingos teigiamos tendencijos – sparčiau mažėjo darbo pasiūla ir registruotas nedarbas. Labiausiai keitėsi vienos prioritetinių grupių – jaunimo – situacija darbo rinkoje: per vienerius Jaunimo garantijų iniciatyvos metus jaunų bedarbių iki 29 metų nedarbas smuktelėjo nuo 7,8 iki 5,6 proc. tarp šalies 16-29 m. amžiaus gyventojų.
Nuo sausio 1-osios jauni žmonės, siekdami lengviau ir kokybiškiau integruotis į darbo rinką, gali sudaryti savanoriškos praktikos sutartis su darbdaviais. Savanorišką praktiką atliekantys jaunuoliai draudžiami valstybės lėšomis sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, o jei jie registruoti darbo biržoje – praktikos metu išsaugos savo turimą statusą ir garantijas.
atidarymas
Prieš Naujuosius Šilutės jaunimas sulaukė dovanos – gruodžio 30 dieną čia atidaromas šeštasis šiais metais Jaunimo darbo centras šalyje ir trečiasis Klaipėdos apskrityje, kur bus teikiamos nemokamos atviro informavimo ir konsultavimo paslaugos jaunimui. Duris taip pat atvers nauja ir moderni Šilutės klientų aptarnavimo skyriaus informacinė erdvė.
Dalyvio nuotrauka
Praėjusių metų lapkritį pradėtas įgyvendinti projektas „Pasitikėk savimi“ jau apsuko metų ratą: jo veiklose dalyvavo beveik 2 tūkst. jaunuolių, didžioji dauguma – sėkmingai baigė projektą. Matyti apčiuopiami rezultatai – daugiau kaip 960 dalyvių įsidarbino ar grįžo į švietimo sistemą. Penkiolikoje šalies miestų įvyko per 5 tūkst. susitikimų, kurių metu buvo lavinami dalyvių socialiniai ir savarankiškumo įgūdžiai, stiprinama motyvacija, formuojami darbo komandoje įgūdžiai. Jaunuolių dėmesiui! Projektas „Pasitikėk savimi“ vyks iki 2015 m. gegužės mėn. - renkamos naujos dalyvių grupės.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija išleido elektroninį leidinį „Gyvenimas ir darbas Lietuvoje“, kuriame susistemintai pateikta informacija apie darbą, verslo pradžią, mokesčius, socialines garantijas, socialinį būstą, švietimą, jaunimo politiką, sveikatos apsaugą, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, asmens dokumentus, taip pat teisinę informaciją bei kitus klausimus, kurie ypač aktualūs emigravusiems iš Lietuvos ir ketinantiems sugrįžti į Lietuvą tautiečiams.
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės siūlomos registruotiems teritorinėse darbo biržose darbo ieškantiems žmonėms, turintiems bedarbio statusą. Šiais metais per vienuolika mėnesių jose dalyvavo 61,5 tūkst. bedarbių. Veiksmingiausios – profesinis mokymas, darbo įgūdžių įgijimas, įdarbinimas subsidijuojant, darbo rotacija ir parama darbo vietoms steigti.

 Darbo rinka

2014 m. nedarbas šalyje sparčiai mažėjo. Lietuvos darbo biržos duomenimis šių metų sausio 1 d. šalyje buvo registruota 169,2 tūkst. bedarbių. Tai yra 34,3 tūkst. arba 16,9 proc. mažiau negu praėjusių metų pradžioje. Pradėjus įgyvendinti Jaunimo  garantijų iniciatyvą, labiausiai sumažėjo jaunimo nedarbas: nuo 7,8 iki 5,6 proc. šalies 16-29 m. amžiaus gyventojų.

Per metus darbdaviai registravo 226,6 tūkst. darbo pasiūlymų. Laisvų darbo vietų struktūroje nuo  80 iki 82 proc. išaugo neterminuotų darbo vietų dalis. Augo darbo pasiūlymų nekilnojamojo turto ir pramonės sektoriuose dalis.

Į teritorines darbo biržas per 2014 m. bedarbių kreipėsi 12 proc. arba 36,1 tūkst. mažiau negu 2013 m. – 263,6 tūkst.


Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 Renginiai