Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Europos tinklas

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

JGI logotipas
Šią savaitę startuoja pirmosios 75 pasirengusių darbo rinkai jaunuolių grupės visoje šalyje. Šiais metais į veiklas įsilies per 1,3 tūkst. turinčių profesijas jaunuolių. Jie įgis papildomų gebėjimų ir kompetencijų – efektyviai save pristatyti darbo paieškos ir darbo situacijose bendraujant su potencialiais darbdaviais, valdyti konfliktus ir stresą, susipažindins su vietos įmonėmis, paklausiomis darbo vietomis ir joms užimti keliamais reikalavimais. Kiekvienas šios tikslinės grupės dalyvis turės galimybę apsilankyti trijose gyvenamojoje savivaldybėje veikiančiose įmonėse, taip pat galės įgyti konkrečių profesinių kompetencijų dalyvaudamas neformaliame profesiniame mokyme.
Bendra dalyvių nuotrauka.
Darbo jėgos mobilumas jau nieko nestebina: žmonės drąsiau ieško darbo ir šalies viduje, ir svetur. Neretai ieškodami darbo nukenčia tie, kurie išvyksta neišsiaiškinę visų darbo ir gyvenimo sąlygų aplinkybių. Kasmetinėje sezoninių darbų mugėje „EURES – darbo paieška Europoje“ lankytojai galėjo gauti patarimų, ką reikėtų žinoti prieš vykstant į užsienį ir kokių dokumentų gali prireikti svetur nuvykus, taip pat kaip išspręsti kilusius nesklandumus konkrečioje šalyje. Kauno teritorinėje darbo biržoje vykusiame renginyje dalyvavo Estijos, Vokietijos ir Lietuvos EURES konsultantai, Europos informacijos tinklų „Solvit“, „Eurodesk“, Europos savanorių tarnybos „Deineta“, Kauno teritorinės ligonių kasos ir Švietimo mainų paramos fondo atstovai. Mugę aplankė per 50 registruotų lankytojų ir dar tiek susidomėjusių jos programa.
Jaunimas.
Darbo biržoje registruoto jaunimo integraciją į darbo rinką atskleidžia įsidarbinimas ir dalyvavimas aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse (ADRPP). Siekiant pristatyti vyraujančias tendencijas, kiekvieną ketvirtį Lietuvos darbo birža rengia jaunimo situacijos apžvalgą.
Apdovanojimas
Daugiausiai naujų tikslinių darbo vietų 2015 metais sukūrusiems šalies darbdaviams Lietuvos darbo birža balandžio 14 dieną rengia nominacijų teikimą. Šis renginys vainikuos Europos darbdavių dienų akciją Lietuvoje – įvairių sektorių darbdaviai dvi savaites dalyvavo diskusijose, pokalbiuose, pažintiniuose ir praktiniuose renginiuose, kaip gerinti nedirbančių gyventojų įsidarbinimo galimybes. Nuo 2008 m. kasmet už bendradarbiavimą dėkojama darbdaviams, labiausiai prisidėjusiems sprendžiant užimtumo klausimus šalyje.
Inžinerinės pramonės diena.
Alytaus teritorinė darbo birža vieną iš Europos darbdavių dienų skyrė strateginiams partneriams, inžinerinės pramonės įmonėms. Dinamiškai besivystantis sektorius sukuria daugiausiai naujų darbo vietų, tačiau šiuo metu susiduria su kvalifikuotų darbuotojų – inžinierių technologų, inžinierių konstruktorių ir gamybos inžinierių trūkumu.
JDC
Lietuvos darbo birža kartu su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdo Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektą „Atrask save“, kuriuo siekiama sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio (NEET) 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.
Bendradarbiavimas
Diskusiją su IT sektoriaus darbdaviais inicijavusi Vilniaus teritorinė darbo birža aptarė tolesnio bendradarbiavimo galimybes aprūpinant šį sektorių reikalingais darbuotojais. Šiuo metu IT sektoriuje yra apie 30 tūkst. darbo vietų. Per metus čia sukuriama 1,5-2 tūkst. naujų darbo vietų. Šio sektoriaus darbuotojai tarp visų darbuotojų Lietuvoje sudaro 2 proc. (Estijoje – 4,1 proc., Latvijoje – 2,9 proc., ES šalyse – 3,5 proc.).

 Darbo rinka

Įsidarbinimo galimybės didėja.

Kovo mėnesį teritorinių darbo biržų specialistai darbo ieškantiems asmenims galėjo pasiūlyti beveik 30 tūkst. laisvų darbo vietų, t.y. 23,9 proc. daugiau negu vasarį. Labiausiai augo darbo pasiūlymų skaičius judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriams, miškų ūkio darbininkams, technologijų ir gamybos inžinieriams.

Didėjant  įsidarbinimo galimybėms registruotas nedarbas šalyje mažėjo. Lietuvos darbo biržos duomenimis šių metų balandžio 1 d. šalyje buvo registruota 160,8 tūkst. bedarbių ir jie sudarė 8,9 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų.

Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 

 Renginiai